نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Huntrfx7 has taken 71st place in Dukat Contest Oct - Dec 2016

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

EUR/USD support & Resistance level

hello community ;
the euro continue bullish daily trend with some correction
support level @ 1.1070 & 1.1040
Resistance level @ 1.1200
as we see from the chart
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

EUR/USD Support & Resistance level

hello traders ,
as we see from the chart the euro has start bullish trend from Friday
from now ;
support level @ 1.1055
Resistance level @ 1.1200
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر