نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Fx211pips has taken 3rd place in Live FX Trader Contest Sep 2020, week 3

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Fx211pips has taken 1st place in Live FX Trader Contest Sep 2020, week 2

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
Illya avatar
Illya 22 سپتامبر

My Congrats man!

fx211pips avatar
fx211pips 24 سپتامبر

Thanks

یااظهار نظر
Avatar

Fx211pips has taken 10th place in Live FX Trader Contest Jul 2020, week 3

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر