نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

AUD/CHF

AUD/CAD presently mark: 0.73131
Forecast: Bullish
Buy above LWMA
4H Key points:
Top Resistance: 0.74400
1st Resistance: Lwma
1st Support: Floor
Floor: 0.73135
LWMA: Bearish
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

AUD/CAD

AUD/CAD presently mark: 0.96496
Forecast: Bullish
Buy above LWMA
4H Key points:
Top Resistance: 0.98000
1st Resistance: Lwma
1st Support: Floor
Floor: 0.96300
LWMA: Bearish
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

GBP/USD

GBP/USD presently mark: 1.32463
Forecast: Down
Sell below LWMA and/or RVI and Stoch moments
Buy above LWMA and/or RVI and Stoch moments
4H Key points:
Top Resistance: 1.33500
1st Resistance: Lwma
Floor: 1.30500
LWMA: Bearish
RVI: bearish
Stoch: bearish
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
geobio66 avatar
geobio66 1 اگوست
forecast & time
Прогноз будущих явлений. Возможен или нет? Это видео отвечает на этот вопрос. Прогноз будущих явлений. Возможен или нет? Это видео отвечает на этот вопрос.

یااظهار نظر