نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Alimdul has published strategy T0920Spt1

T0920Spt1
T0920Spt1 EUR / USD Trading Competition Strategy
Shift=0
Lot calculation by capital multiplication by 0.0000570
The strategy uses moving averages SMA 5 and SMA 58. If SMA 5 crosses
SMA 58 we sell from top to bottom. If on the contrary we buy
Settings: Lot_5_70_Calc , StopLoss - 400 T Profit – 2
Hourly Shift – 0 SlipPage - 5
The strategy provides a total number of open positions during the
competitive month of at least 20.
The strategy makes deals Lot_5_70_Calc, from Monday to Friday…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Alimdul has published strategy T0820Aug9

T0820Aug9
T0820Aug9 EUR / USD Trading Competition Strategy
Shift=0
Lot calculation by capital multiplication by 0.0000485
The strategy uses moving averages SMA 5 and SMA 58. If SMA 5 crosses
SMA 58 we sell from top to bottom. If on the contrary we buy
Settings: Lot_4_85_Calc , StopLoss - 400 T Profit – 4
Hourly Shift – 0 SlipPage - 5
The strategy provides a total number of open positions during the
competitive month of at least 20.
The strategy makes deals Lot_4_85_Calc, from Monday to Friday…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Alimdul has published strategy T0720Ju4

T0720Ju4
T0720Ju4 EUR / USD Trading Competition Strategy, “Fridays Again”.
Removed the condition of the previous candle in the direction of the
transaction
Removed closing positions on Fridays, as not necessary.
The strategy works during the week on Lot Friday.
Open Market 3.33 but the fact is 1.06, including the first, except the
last. Friday left unchanged.
The second starting capital value was changed proportionally to tens
of thousands from 110,000 to 133333 in user variables.
Added third st…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر