نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Script has taken 1st place in Dukat Contest Apr - Jun 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Script has taken 23rd place in Trader Contest May 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

USD UP

Позиция хеджеров около максимума, индекс доллара находится около линии поддержки. Экономика США показывает устойчивый рост, и вероятно, что индекс доллара будет расти. Есть смысл открывать позиции против основных валют, кроме валют убежищ, таких как JPY и CHF.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر