نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

BIGBO has taken 5th place in Strategy Contest Aug 2019

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

BIGBO has published strategy NBI_v11

This is my new simple symmetric strategy. It works with EUR/USD on the
hourly chart. I use indicator Time Series Forecast with time period 31
(TSF31), indicator Time Series Forecast with time period 310 (TSF310)
and Simple Moving Averages with time period 200 (SMA200). TA = 5; TP =
49; SL = 299.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

BIGBO has taken 4th place in Live FX Trader Contest May 2019, week 1

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر