نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Alj43 has taken 4th place in Fundamental analysis Contest Nov 2019, week 4

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Alj43 has taken 5th place in Fundamental analysis Contest May 2019, week 5

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
billreid avatar
billreid 7 ژوئن

Alj43:  Thank you for being my Dukascopy friend.  Congrats on your significant accomplishment.  I love it when someone shows their gifted intelligence.

Alj43 avatar
Alj43 8 ژوئن

thank

یااظهار نظر
Avatar

Alj43 has taken 5th place in Fundamental analysis Contest May 2019, week 4

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر