نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Alexan has taken 17th place in Live FX Trader Contest Sep 2019, week 2

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Alexan has taken 9th place in Strategy Contest Aug 2019

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Alexan has published strategy AConte70

Strategy defines from 00:00 to 08:30 UTC maximum and minimum price and
calculates the average value. If at 08:30 Close > average value,
strategy opens short position, If at 08:30 Close < average value,
strategy opens long position. Short position SL=maximum price +10
pips, Long position SL=minimum price -10 pips, TP=50 pips. Trade
amount =7.5M.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر