فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2482

مشارکت ماهانه

54

مجموع جوایز برنده شده

10 500 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

19

مجموع امتیازات لازم به دست امد

463

Correct/incorrect predictions

71 / 73