فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

5483

مشارکت ماهانه

94

مجموع جوایز برنده شده

27 800 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

37

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2500

Correct/incorrect predictions

490 / 501