فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2766

مشارکت ماهانه

78

مجموع جوایز برنده شده

11 200 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

44

مجموع امتیازات لازم به دست امد

20575

Correct/incorrect predictions

1559 / 1515