فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

478

مشارکت ماهانه

15

مجموع جوایز برنده شده

0 USD

Live Binary Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

مشارکت ماهانه

4

مجموع جوایز برنده شده

0 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

18

مجموع امتیازات لازم به دست امد

5538

Correct/incorrect predictions

518 / 523