فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

7964

مشارکت ماهانه

113

مجموع جوایز برنده شده

29 600 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

27

مجموع امتیازات لازم به دست امد

119

Correct/incorrect predictions

70 / 69