فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

108

مجموع جوایز برنده شده

620 USD

Live Binary Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

مشارکت ماهانه

30

مجموع جوایز برنده شده

120 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

6

مجموع امتیازات لازم به دست امد

149

Correct/incorrect predictions

38 / 36