فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

963

مشارکت ماهانه

28

مجموع جوایز برنده شده

2 000 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

35

مجموع امتیازات لازم به دست امد

6261

Correct/incorrect predictions

969 / 1003