فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

511

مشارکت ماهانه

29

مجموع جوایز برنده شده

2 500 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

22

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2889

Correct/incorrect predictions

207 / 181