فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1782

مشارکت ماهانه

48

مجموع جوایز برنده شده

3 900 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

24

مجموع امتیازات لازم به دست امد

3218

Correct/incorrect predictions

494 / 469