فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1065

مشارکت ماهانه

27

مجموع جوایز برنده شده

5 600 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

8

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1329

Correct/incorrect predictions

107 / 93