فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات سرگرم کننده

بانوی برتر دوکاسکپی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیاز:

2

(از159 شرکت کنندگان)

تصاویر / آراء

37

481

Blog posts / آراء

274

11947

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

14

مجموع امتیازات لازم به دست امد

66

Correct/incorrect predictions

30 / 30