دستاوردها

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان جولای 2019 $500
1 مکان ژوئن 2019 $500
1 مکان ژوئن 2019 $500
2 مکان ژانویه 2019 $400
2 مکان مارس 2020 $55
3 مکان مه 2019 $300
3 مکان مارس 2020 $40
4 مکان دسامبر 2018 $200
5 مکان اوریل 2019 $100
5 مکان ژانویه 2020 $30