دستاوردها

Live Binary Trader Contest

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
2 مکان اکتبر 2016 $2000
4 مکان اگوست 2016 $600
6 مکان اوریل 2018 $300
7 مکان جولای 2016 $300