دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
2 مکان ژوئن 2016 $900
3 مکان مه 2016 $800
5 مکان ژوئن 2017 $600
5 مکان مه 2017 $600
5 مکان فوریه 2017 $600
5 مکان اکتبر 2016 $600
9 مکان جولای 2017 $500
9 مکان اوریل 2017 $500
10 مکان دسامبر 2017 $500
10 مکان اکتبر 2017 $500