دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
1 مکان فوریه 2014 $5000
4 مکان مارس 2016 $2000
6 مکان ژوئن 2015 $800
7 مکان اکتبر 2014 $500
14 مکان اوریل 2015 $200

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
4 مکان فوریه 2014 $1000
5 مکان جولای 2017 $1500
8 مکان مه 2015 $800
10 مکان ژوئن 2014 $500

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
4 مکان ژوئن 2015 $600
مکان دوره جایزه
50 مکان جولای 2015 $350

ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix"

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
1 مکان ژانویه 2014 $500
2 مکان اکتبر 2014 $400
5 مکان دسامبر 2013 $100
6 مکان جولای 2014 $100
9 مکان سپتامبر 2014 $100