دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
22 مکان مارس 2018 $200
23 مکان نوامبر 2017 $200
29 مکان ژوئن 2017 $200
29 مکان مارس 2016 $200
30 مکان ژانویه 2017 $200
مکان دوره جایزه
11 مکان اوریل 2018 $500
19 مکان جولای 2017 $500
24 مکان اکتبر 2016 $400
89 مکان ژانویه 2017 $250

مسابقه تحلیل بنیادی