دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
1 مکان اگوست 2019 Trip to Geneva!
3 مکان اوریل 2019 $800
5 مکان ژوئن 2019 $600
7 مکان اکتبر 2019 $500
8 مکان مه 2019 $500
9 مکان نوامبر 2019 $500
10 مکان دسامبر 2019 $500
10 مکان جولای 2019 $500