دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
4 مکان دسامبر 2015 $2000

مسابقه استراتژی

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
9 مکان ژوئن 2016 $300

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
12 مکان جولای 2016 $300

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
2 مکان جولای 2016 $550
2 مکان دسامبر 2015 $550
2 مکان اگوست 2015 $550
2 مکان اگوست 2014 $300
2 مکان اوریل 2014 $300
3 مکان اکتبر 2015 $400
3 مکان دسامبر 2014 $250
3 مکان مه 2014 $250
4 مکان ژوئن 2016 $350
4 مکان مه 2016 $350
5 مکان اوریل 2016 $300
5 مکان نوامبر 2015 $300
9 مکان دسامبر 2017 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
3 مکان اگوست 2014 $300

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در مارس 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $125
2 مکان Weekly Tournament در جولای 2015 $200
2 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2015 $200
2 مکان Daily Tournament در ژوئن 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در مه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2015 $75
3 مکان Weekly Tournament در مه 2016 $150
3 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2015 $150
4 مکان GRAND PRIX Tournament در اکتبر 2015 $500