دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
3 مکان Mar 2021, week 1 $100

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
8 مکان جولای 2018 $1000
10 مکان ژوئن 2018 $1000
19 مکان مه 2018 $500
26 مکان فوریه 2018 $200

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
5 مکان نوامبر 2020 $1000

ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix"

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
10 مکان ژوئن 2018 $100