دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
19 مکان ژانویه 2016 $500

مسابقه استراتژی

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
1 مکان جولای 2017 $2100
2 مکان سپتامبر 2017 $1140
4 مکان ژانویه 2018 $570
7 مکان دسامبر 2015 $400
8 مکان مارس 2018 $400
8 مکان مه 2018 $360
9 مکان اوریل 2017 $460
11 مکان ژوئن 2017 $250
13 مکان ژوئن 2018 $250
14 مکان مه 2017 $250
14 مکان اوریل 2016 $250
15 مکان اکتبر 2017 $250

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2015 $75