دستاوردها

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
15 مکان اگوست 2017 $300

مسابقه تاچ باینری

مکان دوره جایزه
9 مکان دسامبر 2017 $300

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
6 مکان اگوست 2015 $300
مکان دوره جایزه
26 مکان اوریل 2016 $400
37 مکان جولای 2017 $350
40 مکان ژانویه 2018 $350
40 مکان اکتبر 2015 $350
45 مکان ژانویه 2017 $350
53 مکان جولای 2015 $250
66 مکان اوریل 2015 $150
67 مکان ژانویه 2015 $150
88 مکان جولای 2016 $250

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
2 مکان اگوست 2015 $1170
6 مکان مارس 2016 $500
6 مکان ژوئن 2015 $500
9 مکان نوامبر 2017 $500
9 مکان نوامبر 2015 $500
13 مکان جولای 2016 $250
14 مکان ژانویه 2016 $250
15 مکان ژانویه 2015 $200

مسابقه تحلیل بنیادی

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
16 مکان سپتامبر 2015 $100
17 مکان مه 2017 $100
18 مکان ژانویه 2016 $100
19 مکان اگوست 2015 $100