Osiągnięcia

Konkurs na Artykuł

Konkurs na Analizę Techniczną

Miejsce Period Prize
5 miejsce Lipiec 2013 $190
9 miejsce Sierpień 2013 $100
9 miejsce Maj 2013 $100
13 miejsce Czerwiec 2013 $100