دستاوردها

مسابقه مقاله

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
5 مکان جولای 2013 $190
9 مکان اگوست 2013 $100
9 مکان مه 2013 $100
13 مکان ژوئن 2013 $100