Regole del Contest

Trader & posto Premi, $ Qualità Popularity,
points
Dukascopy Overall
Skif
1 posto
2100 90 83 59 232
md1fk1
2 posto
1500 78 80 64 222
Yonggi7
3 posto
900 84 87 51 222
llolor
4 posto
500 81 79 56 216
AngleRMS
5 posto
500 84 81 51 216
RahmanSL
6 posto
300 73 95 44 212
Slurmp
7 posto
300 75 86 50 211
katinded
8 posto
300 87 63 61 211
ImranMughal99
9 posto
300 84 89 33 206
ak10
10 posto
300 75 67 59 201
Lowech
11 posto
71 88 40 199
jacksson2012
12 posto
84 64 46 194
killer195175
13 posto
69 76 47 192
loriana
14 posto
65 69 54 188
kolyanchik1219
15 posto
87 84 15 186
KalenS
16 posto
69 68 45 182
SmErtNIK
17 posto
70 100 7 177
mariailkiv
18 posto
75 90 5 170
VAIBS1991
19 posto
84 82 0 166
impossible
20 posto
72 72 5 149
Martell
21 posto
61 85 0 146
MOHAMEDALLAM33
22 posto
57 78 5 140
sayl
23 posto
67 73 0 140
MarcusTJ91
24 posto
60 77 0 137
TheAnalyst
25 posto
62 75 0 137
hareem
26 posto
60 66 5 131
Masterpiece
27 posto
47 74 5 126
pshan
28 posto
58 65 0 123
Napoli
29 posto
50 70 0 120
alameldin
30 posto
40 71 0 111