Regole del Contest

Trader & posto Premi, $ Visualizzazioni Popularity,
points
Dukascopy Overall
doctortyby
1 posto
1400 85 85 100 270
positive
2 posto
700 87 90 93 270
ritesh
3 posto
700 95 86 88 269
tdurai84
4 posto
300 90 88 83 261
LinnuxFX
5 posto
300 86 87 87 260
adask
6 posto
300 82 81 93 256
DaddyPapi
7 posto
200 75 78 100 253
NagarajaAdiga
8 posto
200 89 89 70 248
trezx
9 posto
200 84 83 80 247
TradeTrading
10 posto
200 81 82 80 243
kami0704
11 posto
80 80 80 240
bhubiz
12 posto
79 74 80 233
kinzu
13 posto
78 79 70 227
quantum_fx
14 posto
74 76 63 213
fzavier
15 posto
76 73 63 212
WallStreet
16 posto
83 84 40 207
rppuranik
17 posto
100 100 0 200
AdrianWS
18 posto
88 95 0 183
Bideira
19 posto
77 77 20 174
thepipswizzard
20 posto
73 75 0 148
svetashopk
21 posto
72 72 0 144
TelisHellano
22 posto
70 70 0 140
yokinfx
23 posto
69 71 0 140
Juakutl
24 posto
71 68 0 139
foewenpo
25 posto
65 69 0 134
FX_Swingtrader
26 posto
67 67 0 134
bscholes
27 posto
68 65 0 133
lazarus
28 posto
66 66 0 132