• Aby pozbyć się opóźnień w prostej średniej ruchomej (średnia arytmetyczna), Analiza techniczna często korzystają wykładnicze średnie ruchome. Ich angielski nazwa jest wykładnicza średnia ruchoma - EMA.
  • Główną cechą tego ośrodka jest to, że przywiązuje większą wagę do ostatnich wartości niż osoby starsze, a zatem jest bardziej wrażliwa, dlatego lepiej odzwierciedla aktualny stan rynku. Ponadto EMA szybko reaguje na zmiany SMA.
  • Stare wartości EMA, zamiast być odrzucone, stopniowo tracą znaczenie, dopóki nie ma w ogóle być istotne. Najczęstszym EMA wskaźnik obliczany jest na podstawie cen zamknięcia.
  • Interpretacja wskaźnika EMA jest zasadniczo identyczna interpretacja wskaźnika SMA.
  • Jeżeli wykres przecina górną linii oczywiście z braku wzrostu wykładniczego średniej ruchomej, to sygnał sprzedaży (S). Sygnał jest tym silniejszy, im dłużej średnio linia była stabilizowana w pozycji poziomej blisko przed wygenerowaniem sygnału. Gdy wykres przecina dolny bieg malejącą wykładniczej średniej kroczącej, jest to sygnał do zakupu (K).
記事を読む
翻訳する: 英語 オリジナルを表示