نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
Annyrio
1st place
15 4 150 -20 53 77 45 305 $650
vadimka
2nd place
14 5 140 -25 42 67 75 299 $550
VALTRAD
3rd place
14 6 140 -30 35 73 80 298 $400
Dominos
4th place
13 7 130 -35 25 100 70 290 $350
IgorKolchik
5th place
14 6 140 -30 35 69 70 284 $300
Sanju777
6th place
13 7 130 -35 25 80 75 275 $100
dukfxx
7th place
12 8 120 -40 15 96 80 271 $100
Muller
8th place
13 7 130 -35 25 79 70 269 $100
Chaudhry77
9th place
13 6 130 -30 32 51 70 253 $100
RahmanSL
10th place
13 7 130 -35 25 52 75 247 $100
williamb
11st place
13 6 130 -30 32 51 60 243
mydream
12nd place
13 3 130 -15 56 45 20 236
al_dcdemo
13rd place
11 9 110 -45 5 66 85 221
JaiBabaKi
14th place
13 5 130 -25 39 13 50 207
drferre
15th place
11 8 110 -40 11 44 60 185
Bombila
16th place
13 7 130 -35 25 20 40 180
Valley
17th place
11 9 110 -45 5 9 90 169
Headhuntez
18th place
13 7 130 -35 25 13 35 168
AngleRMS
19th place
11 7 110 -35 17 52 20 164
P22498
20th place
13 5 130 -25 39 12 1 157
tradelord
21st place
10 8 100 -40 6 10 80 156
mohmmed11
22nd place
13 6 130 -30 32 20 1 153
elgin
23rd place
13 7 130 -35 25 20 10 150
NoWay
24th place
10 9 100 -45 0 9 85 149
mikoelena
25th place
10 3 100 -15 46 8 1 140
sharpsense
26th place
9 8 90 -40 0 11 65 126
engabood
27th place
11 9 110 -45 5 13 30 113
WonderM
28th place
12 8 120 -40 15 16 1 112
alenka27
29th place
8 5 80 -25 15 6 25 101
jubz
30th place
10 6 100 -30 19 8 5 102
owltrade
31st place
11 8 110 -40 11 13 1 95
Bekirovski
32nd place
9 5 90 -25 21 4 1 91
mermaid
33rd place
8 5 80 -25 15 20 1 91
krasimik
34th place
11 9 110 -45 5 11 1 82
ricolo
35th place
11 9 110 -45 5 10 1 81
Slava_Z
36th place
11 9 110 -45 5 7 1 78
pyv
37th place
10 8 100 -40 6 8 1 75
skyisthelimit
38th place
5 2 50 -10 29 3 1 73
AK474
39th place
6 3 60 -15 22 4 1 72
Yonggi7
40th place
10 9 100 -45 0 14 1 70