نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
Sanju777
1st place
13 3 130 -15 56 100 55 326 $650
IgorKolchik
2nd place
13 3 130 -15 56 68 50 289 $550
UnforAmon
3rd place
11 3 110 -15 50 73 55 273 $400
alenka27
4th place
12 4 120 -20 44 89 30 263 $350
MR_KHALEDBADRY
5th place
14 2 140 -10 69 45 0 244 $300
kosmos53
6th place
12 4 120 -20 44 85 0 229 $100
Wovch
7th place
10 6 100 -30 19 90 45 224 $100
Yulia10
8th place
10 6 100 -30 19 88 45 222 $100
Miren
9th place
9 5 90 -25 21 78 45 209 $100
drferre
10th place
10 6 100 -30 19 70 50 209 $100
sibga
11st place
13 2 130 -10 67 17 0 204
Ian88
12nd place
13 2 130 -10 67 15 0 202
tomaca
13rd place
11 2 110 -10 62 32 0 194
Debian
14th place
11 5 110 -25 31 28 50 194
Uladzimir
15th place
11 4 110 -20 40 45 5 180
al_dcdemo
16th place
9 7 90 -35 6 73 40 174
elgin
17th place
12 4 120 -20 44 18 0 162
aleks1204
18th place
12 4 120 -20 44 12 0 156
mikoelena
19th place
12 4 120 -20 44 12 0 156
Eco
20th place
10 6 100 -30 19 29 30 148
Nomi
21st place
11 4 110 -20 40 12 0 142
Amadis
22nd place
11 5 110 -25 31 14 0 130
mixxor
23rd place
10 5 100 -25 27 17 0 119
mag
24th place
10 6 100 -30 19 26 0 115
AngleRMS
25th place
7 2 70 -10 44 8 0 112
Aviator
26th place
9 7 90 -35 6 40 0 101
williamb
27th place
9 7 90 -35 6 37 0 98
krasimik
28th place
8 5 80 -25 15 16 0 86
Forexleader
29th place
9 6 90 -30 13 14 0 87
frazjee83
30th place
9 6 90 -30 13 10 0 83
nusy24
31st place
9 7 90 -35 6 23 0 84
kukul3
32nd place
8 5 80 -25 15 13 0 83
AndreK
33rd place
8 5 80 -25 15 12 0 82
habiemile
34th place
9 7 90 -35 6 17 0 78
ibruce
35th place
6 3 60 -15 22 8 0 75
NataAzov
36th place
9 7 90 -35 6 14 0 75
mermaid
37th place
6 4 60 -20 10 18 0 68
Siarhei89
38th place
6 4 60 -20 10 8 0 58
areesha
39th place
5 4 50 -20 0 6 0 36
KateLoveprog
40th place
4 3 40 -15 0 4 0 29