نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
Vlad73
1st place
12 7 120 -35 21 99 65 270 $650
FXRabbit
2nd place
11 8 110 -40 11 88 100 269 $550
Annyrio
3rd place
12 7 120 -35 21 97 50 253 $400
VALTRAD
4th place
12 7 120 -35 21 57 55 218 $350
Muller
5th place
10 9 100 -45 0 100 60 215 $300
Natalia_Kisenko
6th place
10 9 100 -45 0 96 60 211 $100
Olkiss70
7th place
12 6 120 -30 28 76 15 209 $100
Slava_Z
8th place
12 7 120 -35 21 62 0 168 $100
nusy24
9th place
12 5 120 -25 35 25 0 155 $100
klintons
10th place
10 7 100 -35 12 57 20 154 $100
ForexBugiy
11st place
10 9 100 -45 0 47 50 152
SikmaN
12nd place
10 8 100 -40 6 85 1 152
sibga
13rd place
12 6 120 -30 28 22 0 140
weagull
14th place
9 8 90 -40 0 39 50 139
Syed
15th place
5 0 50 0 80 3 0 133
zhanibek08
16th place
12 7 120 -35 21 23 0 129
AnddreyDr
17th place
11 6 110 -30 24 24 0 128
rashadali
18th place
11 7 110 -35 17 20 0 112
ricolo
19th place
7 2 70 -10 44 4 0 108
mag
20th place
11 8 110 -40 11 27 0 108
Debian
21st place
10 9 100 -45 0 23 25 103
krasimik
22nd place
9 6 90 -30 13 20 0 93
Peggy37
23rd place
10 8 100 -40 6 21 0 87
aleks1204
24th place
9 6 90 -30 13 11 0 84
tomaca
25th place
9 7 90 -35 6 17 0 78
Masterpiece
26th place
9 8 90 -40 0 23 0 73
Uladzimir
27th place
9 7 90 -35 6 11 0 72
Amadis
28th place
10 9 100 -45 0 15 0 70
frazjee83
29th place
10 9 100 -45 0 13 0 68
BilboFX
30th place
8 6 80 -30 7 9 0 66
pyv
31st place
10 9 100 -45 0 9 0 64
Rozys
32nd place
6 4 60 -20 10 5 0 55
fx211pips
33rd place
5 3 50 -15 13 4 0 52
Mepcuk
34th place
4 2 40 -10 17 3 0 50
sda_fx
35th place
7 6 70 -30 0 7 0 47
Ian88
36th place
6 5 60 -25 0 6 0 41
Yonggi7
37th place
4 3 40 -15 0 7 0 32
drferre
38th place
4 3 40 -15 0 5 0 30
tanyakop84
39th place
4 3 40 -15 0 4 0 29
atefeid
40th place
4 3 40 -15 0 4 0 29