نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
tanyakop84
1st place
14 6 140 -30 35 71 40 256 $650
Yulia10
2nd place
12 8 120 -40 15 100 30 225 $550
SmErtNIK
3rd place
13 7 130 -35 25 61 35 216 $400
SikmaN
4th place
10 9 100 -45 0 90 55 200 $350
WallStreetBlog
5th place
12 8 120 -40 15 37 60 192 $300
Vlad73
6th place
13 7 130 -35 25 60 0 180 $100
Alexander22
7th place
13 7 130 -35 25 58 0 178 $100
kolyanchik1219
8th place
12 8 120 -40 15 80 0 175 $100
vadim27
9th place
11 4 110 -20 40 39 0 169 $100
Olkiss70
10th place
12 7 120 -35 21 61 0 167 $100
Muller
11st place
11 7 110 -35 17 43 25 160
Yonggi7
12nd place
10 9 100 -45 0 52 40 147
Lakus
13rd place
13 7 130 -35 25 19 0 139
zhanibek08
14th place
12 8 120 -40 15 28 0 123
Aviator
15th place
12 8 120 -40 15 17 0 112
AlexandrZ
16th place
9 4 90 -20 31 7 0 108
NataAzov
17th place
12 8 120 -40 15 13 0 108
BIGBO
18th place
11 9 110 -45 5 35 0 105
korban
19th place
11 7 110 -35 17 12 0 104
pyv
20th place
12 8 120 -40 15 9 0 104
romangoroz
21st place
11 7 110 -35 17 5 0 97
Masterpiece
22nd place
11 9 110 -45 5 23 0 93
kangur
23rd place
11 9 110 -45 5 22 0 92
owltrade
24th place
11 9 110 -45 5 19 0 89
Nobnic
25th place
10 7 100 -35 12 8 0 85
Uladzimir
26th place
11 9 110 -45 5 12 0 82
mixxor
27th place
10 8 100 -40 6 11 0 77
MisS_KaPriZzz
28th place
10 8 100 -40 6 8 0 74
alias1980
29th place
9 8 90 -40 0 8 0 58
Bigfxtrader
30th place
6 4 60 -20 10 5 0 55
inswe7
31st place
6 5 60 -25 0 4 0 39
numinorr
32nd place
6 5 60 -25 0 3 0 38
rashadali
33rd place
5 4 50 -20 0 4 0 34
FXRabbit
34th place
3 2 30 -10 0 5 0 25