نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
yellownight
1st place
13 6 130 -30 32 79 60 271 $650
AAAnya
2nd place
11 5 110 -25 31 99 30 245 $550
Faster
3rd place
11 8 110 -40 11 93 50 224 $400
PipPoint
4th place
11 8 110 -40 11 100 40 221 $350
drferre
5th place
11 8 110 -40 11 78 60 219 $300
Natalia_Kisenko
6th place
10 7 100 -35 12 100 40 217 $100
Chaudhry77
7th place
11 8 110 -40 11 91 45 217 $100
salamandra
8th place
11 8 110 -40 11 81 50 212 $100
Bombila
9th place
12 4 120 -20 44 19 35 198 $100
Lady_in_Red
10th place
12 7 120 -35 21 77 10 193 $100
areesha
11st place
10 2 100 -10 58 43 0 191
sibga
12nd place
14 5 140 -25 42 21 0 178
AS_binary_option_trader
13rd place
10 9 100 -45 0 89 30 174
Mohammed9
14th place
13 5 130 -25 39 21 0 165
MR_KHALEDBADRY
15th place
15 4 150 -20 53 79 -100 162
UnforAmon
16th place
11 8 110 -40 11 22 45 148
sharpsense
17th place
9 8 90 -40 0 60 30 140
ForexBugiy
18th place
10 8 100 -40 6 29 30 125
chytry_dziad
19th place
10 9 100 -45 0 24 40 119
wind87
20th place
7 5 70 -25 8 57 0 110
mariailkiv
21st place
10 9 100 -45 0 23 30 108
BIGBO
22nd place
11 8 110 -40 11 18 10 109
VALTRAD
23rd place
10 9 100 -45 0 22 30 107
Boznow
24th place
11 8 110 -40 11 19 0 100
Alivio
25th place
8 4 80 -20 25 9 0 94
Dieselfx
26th place
7 3 70 -15 30 7 0 92
Eco
27th place
9 6 90 -30 13 14 0 87
Alexander22
28th place
10 8 100 -40 6 21 0 87
tanyakop84
29th place
10 8 100 -40 6 13 0 79
NoWay
30th place
10 8 100 -40 6 11 0 77
Masterpiece
31st place
10 9 100 -45 0 20 0 75
Khoren93
32nd place
9 7 90 -35 6 12 0 73
fxvip
33rd place
6 3 60 -15 22 4 0 71
aphelion
34th place
9 7 90 -35 6 10 0 71
vadim0223
35th place
9 8 90 -40 0 22 0 72
Chimera
36th place
10 9 100 -45 0 17 0 72
Lucky_MAN
37th place
10 9 100 -45 0 15 0 70
WallStreet6
38th place
8 6 80 -30 7 8 0 65
frazjee83
39th place
9 8 90 -40 0 12 0 62
Wovch
40th place
8 7 80 -35 0 14 0 59