نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
SikmaN
1st place
10 2 100 -10 58 95 50 293 $650
MR_KHALEDBADRY
2nd place
10 2 100 -10 58 81 50 279 $550
FX90
3rd place
10 2 100 -10 58 100 248 $400
williamb
4th place
9 3 90 -15 42 62 50 229 $350
al_dcdemo
5th place
7 5 70 -25 8 56 70 179 $300
tamison
6th place
10 2 100 -10 58 22 170
Wovch
7th place
8 4 80 -20 25 85 170
miriam1313
8th place
9 3 90 -15 42 49 166
OlgaBLR
9th place
8 4 80 -20 25 46 30 161
ABOZAHRA74
10th place
9 3 90 -15 42 19 25 161
bezdelnik
11st place
9 3 90 -15 42 37 154
ivanbgd
12nd place
8 2 80 -10 50 33 153
DimaBLR
13rd place
7 5 70 -25 8 45 50 148
Eco
14th place
9 3 90 -15 42 19 10 146
klintons
15th place
7 5 70 -25 8 39 50 142
1andre1
16th place
9 3 90 -15 42 18 135
Metall24
17th place
8 2 80 -10 50 13 133
Bissmillah
18th place
9 3 90 -15 42 17 134
ductus
19th place
9 3 90 -15 42 16 133
alyona1504
20th place
8 2 80 -10 50 10 130
voldemar
21st place
8 3 80 -15 36 20 121
s_amira
22nd place
8 3 80 -15 36 16 117
sukeshroy
23rd place
8 4 80 -20 25 29 114
valter
24th place
8 3 80 -15 36 10 111
bodyart23
25th place
8 4 80 -20 25 16 101