Regulamin Konkursu na Analizę fundamentalną Dukascopy

Model konkursu

Konkurs na Analizę Fundamentalną organizowany przez Dukascopy jest unikalnym konkursem skupiającym uczestników, którzy przesyłają swoje prognozy na wpływ wiadomości rynkowych na wybrane waluty oraz dyskutują online wraz z innymi uczestnikami o wynikach wpływu przez oraz po ogłoszeniu wiadomości rynkowych. Z technicznego punktu widzenia, ten konkurs podobny jest do handlu opcjami binarnymi.

Każdego tygodnia, zestaw najbardziej wpływających prognoz będzie otwarty na prognozy. Po złożeniu prgnozy, niemożliwa jest jej zmiana lub usunięcie komentarza. Standardowo, okresem konkursowym jest 1 tydzień. Wszystkie wiadomości dla nastepnego tygodnia konkursowego są zamieszczane na stronie Konkursu na Analizę Fundamentalną Dukscopy przed godziną 21:00 GMT w niedzielę. Ranking składa się z liczby i ocen poprawnych prognoz oraz oceny ekspertó Dukascopy dla najlepszych komentarzy. W przypadku remisowego wyniku, prognoza przesłana wcześniej wygrywa.

Konkurs przeprowadzany jest co tydzień z tygodniową pulą nagród w wysokości 2 250 USD, do podziału pomiędzy 5 zwycięzców. Nagrody przyznawane są w formie kont Live w Dukascopy.

Regulamin rejestracji

 

 1. Konkurs Dukascopy na Analizę Fundamentalną ("Konkurs" przeprowadzany jest regularnie przez Dukascopy ("Dukascopy).
 2. Każdy, kto chce wziąć udziałw Konkursie (indywidualnie "Uczestnik" lub grupowo "Uczestnicy") musi przejść proces rejestracji trzymając się zasad poniżej.
 3. Rejestracja przebiega w zunifikowanym środowisku Dukascopy Forex Community.
 4. Konkurs otwarty jest dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodnę na dostarczenie prawdziwych informacji podczas rejestracji. Jeżeli Uczestnik zostanie nominowany do otrzymania nagrody, informacje dostarczone przez niego podczas rejestracji, zostaną użyte do otwarcia konta Live w Dukascopy, w imieniu Uczestnika. W przypadku nieprawdziwych, nieprecyzyjnych bądź niekompletnych informacji, Dukascopy ma prawo do unieważnienia uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, wedle własnego uznania i unieważnić kwestionowaną nagrodę.
 6. Uczestnicy rozumieją i wyrażają zgodnę, że dane podane przy rejestracji nie są objęte tajemnicą, niezależnie od tego czy Uczestnicy posiadają konta Live w Dukascopy lub wyrażają zamiar otwarcia takowego w przyszłości. W konsekwencji Uczestnicy uchylają Szwajcarską Tajemnicę Bankową i zwalniają Dukascopy z jakichkolwiek zobowiązań w zakresie Konkursu.
 7. Uczestnicy rozumieją i wyrażają zgodę no to, że w przypadku wygrania nagrody od Dukascopy, mogę być poproszeni o udziałw akcjach promocyjnych, wywiadach, publicznych ogłoszeniach w nawiązaniu do Konkursu oraz na to, iż Dukascopy może użyć ich imion, materiałów oraz referencji. W konsekwencji uczestnicy przyznają prawo dla Dukascopy to użyciania imion, materiałów i referencji dla wspomniancych celów i zwalniają Dukascopy z odpowiedzialności w tym temacie.
 8. Uczestnicy rozumieją i wyrażają zgodnę na to, że w przypadku odmówienia udziału w powyżej opisanych akcjach promocyjnych, Dukascopy ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika z mocą wsteczną i przyznania nagrody innemu uczestnikowi.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę uzycie przez Dukascopy materiałów przesłanych do Konkursu, bez żadnych opłat, wcześniejszego ostrzeżenia i na nieogarniczony czas. Dukascopy zachowuje prawo do przetłumaczenia, przeformułowania, edycji, modyfikacji i użycia przesłanych materiałów lub ich części w innych kompozycjach, zostawiając imię autora tylko dla swojej własnej wiedzy. Uczestnicy uchylają tym samym wyłączność do przesłanych materiałów i przekazują Dukascopy pełne prawo do artykułów i materiałów przesłanych w celach konkursowych.
 10. Zabrania się użycia jakichkowlwiek linków i reklamowania podmiotów trzecich w zdjęciach profilowych, komentarzach i jakichkolwiek innych materiałach przesłanych w celach konkursowych. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu dla przesłanego materiału. Zdecydowanie zalecamy do zapoznania się z tymi Zasadami. Jakiekolwiek reklamowanie lub tematy delikatne są ściśle zabronione. Dukascopy zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć/komentarzy po wykryciu złamania zasad.
 11. Użycie loginu zawierającego jakiekolwiek znaki firmowe Dukascopy lub powiązanych produktów jest zabronione. Słowa takie jak  "Dukascopy", "SWFX", "JForex" i inne marki powiązane z Dukascopy są zabronione.
 12. Wielorazowa rejestracja tego samego UCzestnika, pod tymsamym, bądź innymi adresami IP i imionami i/oraz użycie serwerów proxy może skutkować dyskwalifikacją uczestnika (poza unikalnymi przypadkami zaakceptowanymi wcześniej przez Dukascopy).
 13. Dukascopy ma prawo, wedle własnego uznania, do odmówienia Uczestnikowi podczas rejestracji lub do zdyskwalifikowania go w czasie późniejszym lub po okresie konkursowym z racji naruszenia Regulaminu, wytycznych lub jakiejkolwiek innej przyczyny. Dyskwalifikacja może prowadzić do odebrania nagród przyznanych Uczestnikowi.

 

Regulamin udziału

 1. Uczestnik tworzy konto w DFC (Dukascopy Forex Community) jeżeli takiego jeszcze nie ma
 2. Uczestnij powinien dołączyć do obecnie trwającego konkursu, aby potwierdzięc swój udział. Podczas pierwszej subskrypcji, będzie wymagane aby podał precyzyjne, kompletne i prawdziwe informacje kontaktowe. Dla przyszłych subskrypcji, wystarczy potwierdzićudział klikając w odpowiedni przycisk.
 3. Uczestnik nie może przesłać więcej niż 1 prognoza dla pojedynczych wydarzeń rynkowych.
 4. Uczestnik może przesłać swój glos nie później niż 2 minuty po opublikowaniu wydarzeń rynkowych.
 5. Odpowiednie kursy walut są sztywne minutę przed i 10 minut po wydarzeniach rynkowych
 6. Pozytywny wplyw oznacza, że kurs waluty w 10 minut po wydarzeniach rynowych jest wyższy niż na 1 minutę przed ich opublikowaniem.
 7. Negatywny wplyw oznacza, że kurs waluty w 10 minut po wydarzeniach rynowych jest niższy niż na 1 minutę przed ich opublikowaniem.
 8. Kalkulacja punków odbywa się na podstawie prognoz przesłanych przez Uczestnika, podczas trwacia konkursu. Komisja Dokuscopy przyzna swoją własną ocenę dla prognoz każdego uczestnika.
 9. Tekst prognoz przesłany jest bezpośrednio do Duksacopy Forex Community za pomocą specjalnego portalu.
 10. Każdy uczestnik możę przesłać tylko jedną prognozę w trakcie trwania pojedynczego konkursu.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że prognozy przez nich przesłane mogą być użyte przez Dukascopy w celach promocyjnych, bez żadnych opłat, limitów, bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 12. Tylko platformy handlowe napisane przez Dukascopy (jForex, Java, iPhone, web) moga być użyte do przesyłanych prognoz (zrzuty z ekranu itp.). Uzycie innych platform do analiz lub innych celów jest zabronione.
 13. Uczestnicy przyjmują wszelką odpowiedzialność za legalność przesyłąnych przez nich materiałów. Bez limitów do żadnego z powyższych, każdy Uczestnik wyraża zgodę na brak działania narażającego Dukascopy, jego pracowników, dyrektorów na jakiekolwiek straty prawne, finansowe, moralne, koszty, włączając w do niematerialne i niebezpośrednie szkody.

Wytyczne dla zamieszanych treści

Szczerze wierzymy, że Uczestnicy sami rozumieją tematu "tabu", które nie są tolerwane na żadnej szanującej się stronie internetowej. Przed wysłaniem swoich prognoz konkursowych, prosimy upewnić się, iż są one w zgodzie z restrykcjami dotyczącymi tekstu:

 1. Konkurs na Analizę Fundamentalna nie jest przeznaczony do reklamowania. Uczestnicy nie mogą zawierać żadnych informacji bezpośrednio promujących swoją aktywność zawodową, nawet jeżeli jest powiązana z rynkiem Forex. Nie jest również dozwolone, aby promować lub reklamować jakiekolwiek osoby trzecie w w swoich komentarzach, włączając w to jakiekolwiek produkty powiązane z rynkiem forex, takie jak roboty, strategie itp.
 2. Istniejący partnerzy Dukascopy (Brokerzy wprowadzający oraz Zarządzający) nie mogą promować siebie w prognozach. Tyczy się to również wspominania swoich numerów referencyjnych, linków do otwarcia konta itp.
 3. Respekt dla praw autorskich. Prosimy pamiętać, iż złamać tej zasady może prowadzić do odpowiedzialności osobowej względem autora.
 4. Brak znaków towarowych. Prosimy nie używać nazw lub znaków towarowych istniejących marek w sposób, który sugerował by ich użycie, bądź fakt, iż jesteś przez nie zaabsorbowany. Prosimy wziąć pod uwagę, że nadmierne użycie pojedynczje marki może łamać tę zasadę jako bezpośrednia lub pośrednia promocja.  
 5. Prosimy nie zawierać treści, któe naruszają delikatne tematy zawarte w Wytycznych dla zakazanych, bądź delikatnych tematów.
 6. Prosimy nie przesyłać linków do wirusów, Trojanów, robaków, bomb czasowych, złośliwych kodów lub jakichkolwiek aplikacji komputerowych, które mają na celu uszkodzenie, niekorzystny wpływ, przechwycenie danych, przywłaszczenie systemu bądź danych osobowych powiązanych z Dukascopy FX Community. 

 

Wytyczne dla tematów zabronionych lub delikatnych

Prosimy zapoznać się z listą tematów, których należy unikać lub podchodzić ze szczególną ostrożnością. Podczas sprawdzania artykułu przez dział Compliance, Dukascopy upewni się, ze następujące tematy zostały pominięte:

 • Pornografia lub treści pornograficzne
 • Rasizm lub dyskryminacja na tle seksualnym
 • Obrazy
 • Treści odrażające
 • Nielegalne akcje
 • Naruszenie własności intelektualnej
 • Molestowanie
 • Groźby
 • Naruszenie prywatności

UWAGA PRAWA AUTORSKIE: Zalecamy być szczególnie ostrożnymi podczas korzystania przy prognozach z materiałów autorstwa osób trzecich. Całe ryzyko prawne spoczywa po stronie uczestników.

Ewaluacja & ranking

Ranking przesłanych prognoz jest złożony z 3 czynników:

 1. Różnica poprawnych i niepoprawnych prognoz.
 2. Liczba "polubień"
 3. W przypadku tego samego wyniku uzyskanego z prognoz, wcześniejsza prognoza wygrywa.

Aby otrzymać nagrodę, różnica pomiędzy poprawnymi i niepoprawnymi prognozami musi być pozytywna.

Nagrody oraz Regulamin nagradzania

 1. The total prize pool of USD 230 is distributed among the top 5 Participants in the Contest in the following manner:
  • 1st place - USD 70
  • 2nd place - USD 55
  • 3rd place - USD 40
  • 4th place - USD 35
  • 5th place – USD 30
 2. The contest winners may withdraw their cash prizes and the profits generated from their cash prizes on their respective sub-accounts after meeting the minimum turnover requirement. The minimum turnover requirement constitutes 2.5 million USD for every 100 USD won in the contest.
 3. Participants are allowed to withdraw funds in full only when there are no blocked prizes on the account. Profit can only be withdrawn when there are no blocked prizes on the account.

  If there are both blocked and unblocked prizes:
  • participants are only allowed to withdraw the sum of unblocked prizes;
  • only the positive difference between equity and sum of blocked funds can be withdrawn;
  • the sum of withdrawn funds can't exceed the sum of unblocked funds.
 4. LIVE accounts which are credited with prize money are considered LIVE Prize accounts. LIVE Prize accounts can be credited only with cash prize money. Clients are not allowed crediting their own funds on this type of account.
 5. Prizes are credited to a Live sub-account not linked to any Business Introducer with Dukascopy in the name of Participant. The Participant who is awarded a prize is not allowed to demand crediting of the prize to any other account, including, inter alia, an account that is not in the name of this Participant.
 6. If Participant does not have a live account with Dukascopy, then he/she should proceed to the live account opening procedure in a regular way described in My Finances section of the community profile. If Participant does not comply with live account opening requirements, Dukascopy reserves the right to rescind the prize.
 7. Save contrary and valid preliminary written instruction of the Participant, Dukascopy converts the prize(s) into the currency of the sub-account on which the prize(s) shall be credited in application of the present “Prizes and Awarding Rules”. Such conversion is subject to fees as per the fee schedule posted on Dukascopy website.

Pozostałe zasady i polityki

 

 1. Dukascopy zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, wymagań oraz nagród bez wcześniejszej informacji, wedle własnego uznania i bez podawania przyczyn.
 2. Dukascopy zastrzega sobie prawo do użycia jakichkolwiek informacji w zakresie Konkursu przesłanych przez Uczestników, dla swoich własnych celów, bez wcześniejszego koordynacji oraz informowania autorów. Cele te moga zawierać, bez żadnych restrykcji, wszelkiego rodzaju akcje promocyjne, kampanie reklamowe, statystyki itp

 

For feedback, questions and comments please send an email.