Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline
RiešenieTechnológiaBiznis Model Likvidity
 

Dukascopy - Swiss Forex Bank   Marketplace Biznis Model Likvidity

Princípy

Na základe White Label zmluvy s Dukascopy Bank, Dukascopy Europe poskytuje obchodníkom služby založené na dvoch hlavných princípoch, ktoré sú základom jej ECN technológie: 

  • Rovnaké práva v obchodovaní
   Všetci klienti majú rovnaké možnosti poskytovania a konzumovania likvidity na trhu (princíp trhového prostredia);
  • Transparentné cenové prostredie
   Všetci klienti majú prístup k rovnakej likvidite na trhu prostredníctvom jednotného zdroja dát.

Výhody ECN Trhu

ECN trh predstavuje pokročilú generáciu technológie agregovania likvidity. Pri vývoji svojho jedinečného obchodného prostredia sa Dukascopy zamerala na tieto črty:

 • Exekúcia
  Dukascopy Bank má jedinečnú technológiu umožňujúcu okamžité hedgovanie transakcií svojich klientov priamo s poskytovateľmi likvidity. Dukascopy Bank v súčasnosti spolupracuje s Bank of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, EBS, Cantor Fitzgerald, HotstpotFXI, Lava - FX, Morgan Stanley a dalšími poskytovateľmi likvidity. Všetky transakcie sú spravidla exekuované v rade milisekúnd.
 • Nízke spready
  Dukascopy Bank intergrovala likviditu popredných svetových bánk a ECN trhov. Vďaka tejto spolupráci s bankami a poskytovateľmi služieb ponúka Dukascopy Bank ten najhlbší zdroj likvidity na trhu s nízkými spreadmi.
 • ECN Lividita
  Integrácia popredných svetových bánk dovoľuje Dukascopy Bank exekuovať veľké obchodné príkazy, ktoré môžu byť okamžite hedgované v sieti poskytovateľov likvidity. Kllienti tak môžu exekuovať obchod jedným klikom až do veľkosti 200 miliónov dolárov.

 • Hĺbka trhu
  Dukascopy Bank sprístupňuje všetkým klientom monitoring hĺbky trhu. Tento nástroj poskytuje obchodníkom informácie o štruktúre trhu pre každý menový pár. Tieto dáta umožňujú účastníkom predvídať vyplnenie príkazu ešte pred jeho zadaním.

 • Poskytovanie likvidity
  Každý klient môže zadať nákupný / predajný príkaz na trh. Tieto príkazy umožňujú klientom pôsobit ako poskytovatelia likvidity tým, že umiestnia jednotlivé nákupné / predajné príkazy priamo na trhu. Nákupné / predajné príkazy sú podobné limitným príkazom a sú použité k nákupu alebo predajú menového páru za stanovenú, alebo lepšiu cenu. Umiestenie nákupných / predajných príkazov má niekoľko výhod. Keďže nákupný / predajný príkaz je umiestnený prímo na trhu, môže tak byť prijatý iným konzumentom likvidity, čím dovoľuje obchodníkom vyhnúť sa nákladom na spread. Okrem toho môžu klienti určit dobu, po ktorú bude príkaz v systému aktívny (Good Till Canceled/Good For/Good Till). Všetky tieto vlastnosti robia umiestnenie nákupných / predajných príkazov cenným nástrojom pre intradenné obchodovanie.