Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

Externe Spravované Účty

Investujte do menových párov a ochráňte tak svoj kapitál
 
Forexový správcovský účet je investícia s finančnou pákou pre špekulatívne obchodovanie menových párov. Vďaka použitiu finančnej páky na investované prostriedky môže potenciálny zisk z investície dosiahnuť stovky percent a zároveň znížiť riziko na minimum pomocou technológie Dukascopy Europe. Kľúčový pre investora je výber správneho obchodníka a kontrola jeho obchodných aktivít.
 
Dukascopy Europe, white label partner Dukascopy Bank SA, poskytuje svojím klientom riešenie dovoľujúce pridat obchodníka - správcu na svoj účet. Na podporu týchto aktivít vytvorila Dukascopy Europe (EU dcérska spoločnosť Dukascopy Bank, Švajčiarsko) jedinečné prostredie postavené na následujúcich zásadách a prioritách:   
  • Výber základnej meny investície (USD, CHF, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, DKK, ZAR, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY a HKD) s cieľom vyhnúť sa riziku devalvácie;
  • Výber spôsobu fundovania účtu a inštitúcií, z ktorých vloží prostriedky na účet, vrátane samotnej Dukascopy Bank, na lepšiu kontrolu stability spravcu;
  • Okamžitá deaktivácia obchodovania dovoľuje investorom zablokovať obchodovania na ich spravovaných účtoch s okamžitým účinkom;
  • Ochrana kapitálu: funkcia Stop Loss Level poskytuje investorom kontrolu nad rizikom. Investori môžu zablokovať aktivity na ich účte pokiaľ úroveň drawdown dosiahne určitú, vopred stanovenú hodnotu;
  • Okamžitý prístup k reportom 24/7 a výpisy z účtu dovoľujú investorom monitorovať obchodné aktivity online na ich spravovaných účtoch.
Sofistikovaný reporting a široký rozsah nástrojov manažmentu rizika v kombinácii s prostredím švajčiarského regulátora a unikátným prístupom k ECN likvidite SWFX - švajčiarský forexový trh - vytvára adekvátne prostredie pre investovanie.
 
Všetky práva vyhradené: Bez akýchkoľvek výnimiek sa Dukascopy Europe IBS AS nezúčastňuje a nepodieľa na obchodných rozhodnutiach externých správcov účtov, neposkytuje zastupovanie, záruky a neberie na seba žiadnu zodpovednosť za obchodné stratégie a výsledky externých správcov účtov.  
 
Pre viac informácií o Správcovských účtoch nám prosím napíšte na: [email protected]opy.eu, zavolajte: +371 67 399 000 alebo požiadajte o hovor od nás