Witamy w FX Community:Zaloguj się Rejestracja
Nie można wyświetlić listy użytkowników
użytkownik nieodnaleziony lub offline
FAQFirmaModel biznesowyAnnual ReportsTabela prowizjiCompany NewsSkontaktuj się z namiZgłoś problemProśba o oddzwonienieFormularze i dokumenty
 

Company News

14.05.2019

SECOND WARNING: GCG ASIA IS NOT IN COOPERATION OR IN ASSOCIATION WHATSOEVER WITH DUKASCOPY BANK / 第二次警告:GCG Asia与杜高斯贝银行没有任何合作或联合

Since we continue to be contacted by presumed victims of GCG Asia, we hereby remind that contrary to the fraudulent allegations of GCG Asia, GCG Asia is not in collaboration with Dukascopy Bank or with any other entity of Dukascopy Group.

For attracting clients/investors/partners, GCG Asia and its CEO Yaw Foo Hoe are fraudulently using Dukascopy's name and logo without Dukascopy Bank's permission, issue fake authenticity certificates and state that Dukascopy Bank is the liquidity provider or bank of GCG Asia, which has never been true.

Despite Dukascopy Bank has already taken actions against this dishonest organisation and despite the public warning it has issued on 27th of February 2019, GCG Asia continues active spreading of its presumably fraudulent scheme in different countries.

As confirmed by FINMA on its website, GCG Asia has no presence in Switzerland and is not regulated by FINMA. Beware of the multiple lies of this rogue organisation and that Dukascopy Bank is not able to help any presumed victims of GCG Asia in recovering their funds.

由于我们继续被GCG Asia的受害者联系,我们特此提醒,与GCG Asia的欺诈性指控相反,GCG Asia与杜高斯贝银行或杜高斯贝集团的任何其他实体没有合作。

为了吸引客户/投资者/合作伙伴,GCG Asia及其首席执行官Yaw Foo Hoe在未经杜高斯贝银行的许可情况下,欺诈性地使用杜高斯贝的名称和商标,颁发假的证书,并声明杜高斯贝银行是GCG Asia的流动性提供者或银行,却这些都从末是真的。

尽管杜高斯贝银行已经对这个不诚实的组织采取了行动,并于2019年2月27日发出了公开警告,但GCG Asia继续在不同国家积极推广其可能的欺诈计划。

正如FINMA(瑞士金融市场管理局)在其网站 上所证实的那样,GCG Asia在瑞士不存在,而且不受FINMA监管。谨防这个流氓组织的多重谎言并注意,杜高斯贝银行无法帮助GCG Asia的任何假定受害者收回他们的资金。site2023.1 pay_connect.nav.04


Dukascopy Europe IBS AS wykorzystuje pliki cookie w celu personalizacji treści i poprawy komfortu użytkowania. Klikając Zgadzam się lub kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie - więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.